Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi Ełckiej
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej
Przejdź do treści

„Jaka jest historia drzewa genealogicznego Józefa Piłsudskiego?” projekt edukacyjny - 2017/2018

Archiwum > WYDARZENIA > Z ŻYCIA SZKOŁY - 2017/2018
28.10.2017 r.
Ostatnie zajęcia w ramach projektu „Jaka jest historia drzewa genealogicznego Józefa Piłsudskiego?”.
Tym razem spotkanie rozpoczął skrzypcowy mini koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu uczennicy kl. IV B, Wiktorii Dobrzyckiej.
Następnie uczniowie uczestniczyli w lekcji pt." Wiek powstań", którą poprowadził p. Jacek Rutkowski, konsultant z Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Filia w Olecku. Uczniowie podczas zajęć mieli okazję poznać sytuację Polaków pod zaborami i utrwalić wiedzę o dziewiętnastowiecznych powstaniach. Oglądali także oryginały źródeł historycznych, m.in.: modlitwę za cara, obwieszczenie
o śmierci króla pruskiego, paszport, gazetę z 1831 r., patent (pozwolenie) na pracę dla nauczycielki, dzienniczek ucznia, pocztówkę z zaboru austriackiego i wiele innych druków i dokumentów. P. Jacek Rutkowski lekcję wzbogacił prezentacją multimedialną i mini wykładem. Zajęcia bardzo spodobały się uczniom, którzy z wielkim zaciekawieniem czytali i oglądali źródła historyczne dotyczące historii Polski. Dzięki temu mogli doskonalić umiejętności korzystania z różnych źródeł historycznych, dokonywali krytycznej analizy oraz opracowywali informacje zawarte w prezentowanych dokumentach. Wyciągali wnioski i odkrywali karty historii XIX wieku.
Podczas spotkania uczniowie napisali list do uczniów litewskiego gimnazjum w Bezdanach. Poza tym redagowali notatki, które zostaną zamieszczone w albumie o Józefie Piłsudskim.
Udział w projekcie poszerzył zainteresowania uczniów i pogłębił ich pasje.
Podczas spotkania uczniowie napisali list do uczniów litewskiego gimnazjum w Bezdanach. Poza tym redagowali notatki, które zostaną zamieszczone w albumie o Józefie Piłsudskim.
Udział w projekcie poszerzył zainteresowania uczniów i pogłębił ich pasje.

Regina Sus

zdjęcia >>>                                                                                                                                                             

20.10.2017 r.
To kolejne spotkanie „poszukiwaczy”  historii. Tym razem grupa udała się z wizytą do Biblioteki Publicznej Gminy Ełk z siedzibą w Nowej Wsi Ełckiej. Panie bibliotekarki przyjęły uczniów bardzo serdecznie. Dzieci miały okazję obejrzeć księgozbiór przeznaczony specjalnie dla nich i, dzięki uprzejmości personelu,  zapoznały się ze sposobem wypożyczania książek. Następnie wysłuchały ciekawej pogadanki na temat korzystania ze zbioru podręcznego w czytelni. Tu uczniowie zagościli na dłużej. W zaproponowanych przez panią bibliotekarkę książkach wyszukiwali informacje dotyczące Józefa Piłsudskiego i sporządzali notatki.
To była ciekawa lekcja, ponieważ pomogła rozbudzić w uczniach zainteresowania czytelnicze. Przyczyniła się do kształtowała poczucia szacunku dla książek, a ponadto wpłynęła na wyrabianie u dzieci nawyku korzystania ze zbiorów biblioteki.
Do usłyszenia…

Regina Sus
zdjęcia >>>                                                                                                                                                                

14 października 2017r. ruszył projekt pt. „Jaka jest historia drzewa genealogicznego Józefa Piłsudskiego?”. Pomysłodawczyniami i opiekunkami działań są nauczycielki – Anna Choroś i Regina Sus. Na zajęciach zostały powiązane ze sobą treści zaczerpnięte z historii,  języka polskiego, plastyki, muzyki i matematyki.
Główne cele projektu to  kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia tożsamości narodowej i więzi z krajem ojczystym, rozwijanie zdolności twórczych uczniów oraz integracja uczniów, nauczycieli i rodziców. Ważnym celem zajęć jest również upowszechnianie pracy metodą projektu w szkole.
W realizację projektu zaangażowali się uczniowie klas czwartych, klasy siódmej i trzeciej gimnazjalnej: Oliwier Boguski, Paulina Choroś, Wiktoria Dobrzycka, Natalia Łozińska, Weronika Marciniak, Zuzanna Rogowska, Martyna Sobolewska, Dominika Zabaźny i Julita Gajek. Mimo różnicy wiekowej, wszyscy świetnie się dogadywali i chętnie ze sobą współpracowali.
Podczas pierwszych zajęć uczestnicy zapoznali się z historią herbów polskich, systematyką i sposobem opisu herbu. Następnie, wyszukany w Internecie herb Józefa Piłsudskiego, porównywali z projektem wzoru  herbowego. Analiza porównawcza pozwoliła im poznać stałe elementy każdego herbu. Zaopatrzeni w taką wiedzę uczniowie przystąpili do opisu, czyli blazonowania, a w dalszej kolejności rysowania herbu Józefa Piłsudskiego. Zwrócili również uwagę na zachowaną symetrię poszczególnych elementów herbu, zastanawiali się, co „psuje” symetrię.
W dalszej części zajęć uczniowie poznali karty z życia Józefa Piłsudskiego: dzieciństwo i młodość, karierę polityczną i wojskową, ordery i odznaczenia.
W ramach dialogu między przedmiotami obliczali, ile lat żył pierwszy marszałek Polski.
Akcja pod Bezdanami z udziałem Józefa Piłsudskiego była kolejnym punktem rozważań. Uczniowie zlokalizowali miejscowość na mapie Litwy i odszukali informacje o tamtejszym gimnazjum- szkole, z którą pani Choroś
w przeszłości nawiązała kontakt. Teraz nasi uczniowie pragną odświeżyć znajomość. W tym celu przygotowują się do zredagowania listu, ale o tym przy następnym spotkaniu…
Główne cele projektu to  kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia tożsamości narodowej i więzi z krajem ojczystym, rozwijanie zdolności twórczych uczniów oraz integracja uczniów, nauczycieli i rodziców. Ważnym celem zajęć jest również upowszechnianie pracy metodą projektu w szkole.
W realizację projektu zaangażowali się uczniowie klas czwartych, klasy siódmej i trzeciej gimnazjalnej: Oliwier Boguski, Paulina Choroś, Wiktoria Dobrzycka, Natalia Łozińska, Weronika Marciniak, Zuzanna Rogowska, Martyna Sobolewska, Dominika Zabaźny i Julita Gajek. Mimo różnicy wiekowej, wszyscy świetnie się dogadywali i chętnie ze sobą współpracowali.
Podczas pierwszych zajęć uczestnicy zapoznali się z historią herbów polskich, systematyką i sposobem opisu herbu. Następnie, wyszukany w Internecie herb Józefa Piłsudskiego, porównywali z projektem wzoru  herbowego. Analiza porównawcza pozwoliła im poznać stałe elementy każdego herbu. Zaopatrzeni w taką wiedzę uczniowie przystąpili do opisu, czyli blazonowania, a w dalszej kolejności rysowania herbu Józefa Piłsudskiego. Zwrócili również uwagę na zachowaną symetrię poszczególnych elementów herbu, zastanawiali się, co „psuje” symetrię.
W dalszej części zajęć uczniowie poznali karty z życia Józefa Piłsudskiego: dzieciństwo i młodość, karierę polityczną i wojskową, ordery i odznaczenia.
W ramach dialogu między przedmiotami obliczali, ile lat żył pierwszy marszałek Polski.
Akcja pod Bezdanami z udziałem Józefa Piłsudskiego była kolejnym punktem rozważań. Uczniowie zlokalizowali miejscowość na mapie Litwyi odszukali informacje o tamtejszym gimnazjum- szkole, z którą pani Choroś
w przeszłości nawiązała kontakt. Teraz nasi uczniowie pragną odświeżyć znajomość. W tym celu przygotowują się do zredagowania listu, ale o tym przy następnym spotkaniu…

Regina Sus  
                                                                                                                                                                           

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej
tel/fax: Budynek nr 1: 87 619 74 25, Budynek nr 2: 87 568 37 54
Projekt i aktualizacja: Lucyna Kuryło
ul. Ełcka 18, 19-300 Ełk; sp.nwe@interia.pl
Wróć do spisu treści